Als alle stappen positief zijn doorlopen ontvang je dan het fokgeschiktheidscertificaat en die ontvingen we voor Indy! Een nest mag officieel voor het eerst op de leeftijd van 16 maanden, maar wij vonden Indy echt zelf nog zo’n ‘pup’ dat we dat echt niet verantwoord vonden. Laat haar eerst maar eens uitgroeien tot een mooie, gezonde, volgroeide volwassen hond hebben we toen gedacht. De loopsheid tussen de 2 en 2,5 jaar vonden wij een mooi moment en daar hebben we op gewacht.